Kantoor (foto via Unsplash, zie www.distel.co) - Wet arbeidsmarkt in balans - blog InCTRL Payroll

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet gaat in per 1 januari 2020 en geldt voor alle nieuwe en lopende arbeidscontracten.
Het doel van deze wet is om de balans tussen vast personeel en oproepkrachten op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2020:

Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

Wanneer het arbeidscontract beëindigd wordt door de werkgever, heeft de werknemer vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding. Voorheen was dit bij een dienstverband van tenminste 24 maanden. Dit is ook van toepassing op lopende contracten. Loopt een contract 2 januari 2020 af en ga je deze niet verlengen, ben je transitievergoeding verschuldigd over de gehele duur van het dienstverband.
De opbouw bedraagt 1/3 van het maandsalaris per gewerkt jaar en wordt niet meer afgerond op halve jaren. De hogere opbouw na 10 jaar dienstverband komt te vervallen.

Ontslagrecht wordt soepeler

Op dit moment moet de werkgever één ontslaggrond volledig onderbouwen, bijvoorbeeld verwijtbaar handelen van de werknemer. De WAB maakt het mogelijk om verschillende ontslaggronden samen te voegen om het ontslag eenvoudiger te maken.

Verruiming Ketenregeling

De ketenregeling geeft aan hoeveel tijdelijke contracten je een werknemer mag aanbieden, voordat er een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ontstaat. De ketenregeling wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. Vanaf 1 januari 2020 mag je 3 contracten aanbieden binnen 3 jaar.

Oproeptermijn voor oproepkrachten

De werkgever moet de werknemer tenminste 4 werkdagen van te voren oproepen. Dit moet hij schriftelijk of elektronisch doen. Anders hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep.
Ook bij gehele of gedeeltelijke afzegging van de oproep moet minstens 4 werkdagen schriftelijk of elektronisch gedaan worden. Anders heeft de werknemer recht op loondoorbetaling van de oorspronkelijke oproep. De termijn van 4 werkdagen kan bij cao verkort worden tot minimaal 24 uur.

Aanbod vaste arbeidsomvang

De werkgever moet jaarlijks na 12 maanden ( in de 13e maand) een schriftelijk aanbod doen aan de oproepkracht voor een contract met vaste uren. Dit voorstel is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte uren van de afgelopen 12 maanden. De oproepkracht heeft een maand bedenktijd.
Oproepkrachten welke in januari 2020 12 maanden in dienst zijn, dienen voor februari 2020 een voorstel te ontvangen.

Lage/ Hoge WW-premie

De werkgever gaat een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract met vaste uren. Voor werknemers met een flexibel contract moeten zij een hoge premie betalen. Het verschil is 5%.
Hierdoor is verplicht gesteld dat de lopende contracten van de medewerkers bij de loonadministratie bewaard worden. En moet er een vermelding op de loonstrook komen te staan.